White Paper - Att förebygga svinn

Alla detaljhandlare kämpar med lagerförluster och med att intäkterna sjunker på grund av svinn. Huvudorsakerna till svinn är personalstölder, snatteri, leverantörsbedrägeri och förluster på grund av administrativa fel. Åtgärder måste vidtas vad gäller såväl säkerhetssystem och butiksrutiner som butiksledning.

Ladda hem vårt White Paper där vi berättar mer om hur du kan förebygga svinn.

detta behöver du tänka på när du ska välja Självutcheckningslösning

I den här guiden lär du dig mer om:    
  • Varför man bör analysera butiken.
  • Hur självutcheckning ökar försäljningen.  
  • Betydelsen av ett intuitivt gränssnitt.
cover-mockup Landing Page SCO-SE.png